Mikrovlnnou technologií k rychlému vysušování vlhkého zdiva a k boji proti dřevokazným škůdcům!
Mikrovlnné energie se začalo využívat již před léty k hubení termitů ve Spojených Státech. Díky prokázaným skutečnostem, jako je vysoká účinnost této technologie (až 100%), relativně malá pracnost, a vzhledem k jiným metodám poměrně menší finanční náročnost, našel tento způsob vysušování vlhkého zdiva a boje proti dřevokazným škůdcům a houbám, uplatnění i u nás. Principem této účinné metody je zahřívání a pohyb molekul vody obsažené ve dřevě a výrobcích ze dřeva, zdivu (vysoušení po zatopení), nebo živých organismech, působením mikrovlnné energie.
V níže uvedených odstavcích si můžete přečíst základní informace o mikrovlnné sanaci dřeva, mikrovlnné sanaci zdiva a chemických injektážích. Pro více detailů o jednotlivých metodách, cenách nabízených prací, cenách za pronájem přístrojů, k prohlížení obrazového materiálu apod., klikněte na názvy nebo úvodní obrázky jednotlivých odstavců. Můžete nás také kontaktovat na tel.: +420 724 343 020 nebo na e-mail: info@sanace-dreva.cz.
SANACE DŘEVA
Sanace dřeva
VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA
Vysušování zdiva
INJEKTÁŽ DŘEVA / ZDIVA
Vysokotlaká injektáž dřeva / Chemická injektáž zdiva
Voda, která není vázána v nasycených vláknech dřeva, je z větší části vytlačována ze dřeva ven, ve směru působení mikrovlnné energie, a částečně vypařována jako při konvenčním vysoušení. Pokud se ve dřevě nalézají např. larvy dřevokazného hmyzu (tyto organizmy obsahují vysoké procento bílkovin a vody), voda obsažená v těchto larvách nebo plodnicích dřevokazných hub (zde tvoří až 90% hmotnosti houby) se zahřívá a to způsobí jejich destrukci a zahubení. Nejčastějšími zástupci hmyzích predátorů u napadených předmětů a konstrukcí jsou Tesařík krovový a Tesařík fialový, Červotoč umrlčí a Červotoč proužkovaný. Největší zkázu z dřevokazných hub působí hlavně Dřevomorka domácí, Koniofora sklepní nebo Trámovka. Mikrovlny dokážou tedy zničit a zahubit larvy dřevokazného hmyzu i nebezpečné houby napadající dřevo. Při správném postupu nedochází mikrovlnným ozařováním k žádným fyziologickým změnám materiálu, nijak jej nepoškozuje a ten si i nadále zachovává své obvyklé vlastnosti. Po mikrovlnném ošetření je vhodné (rozhodně doporučujeme!) provést ochranný chemický (fungicidní) nátěr nebo postřik, aby nedošlo k recidivě hub a škůdců. Často bývá vhodné doplnit, nebo kombinovat mikrovlnné ošetření dřeva také vysokotlakou injektáží speciálně určenými chemickými prostředky. Naše firma MW-SERVIS provádí rovněž i tyto druhy ošetření.
Oproti jiným, mnohonásobně časově náročnějším technologiím, jež vysušují hlavně z povrchu, je tato technologie mikrovlnného vysušování zdiva specifická v tom, že energie prostupuje celým zdivem, vytlačuje vodu ve směru záření (část vody je odpařována), a po aplikaci je zdivo bez vlhkosti na povrchu i uvnitř. Touto metodou zkrátíme dobu nutnou k vysušení zdiva oproti běžným metodám z řádů týdnů, měsíců nebo i let, na dny, popř. i hodiny. Pomocí mikrovln lze vysušování provádět do síly zdiva až 1m. Jasnou výhodou je rychlost a účinnost. V tomto ohledu se s touto metodou nedá srovnat žádná jiná technologie. Jedna věc je však vlhkost odstranit, druhá věc je zjistit příčinu a provést taková opatření, aby se již problém neopakoval - tedy stejně tak jako v případě ošetření dřeva. Nabízíme řešení a konzultace i s jinými odborníky. Rovněž i zde, nabízí naše firma MW-SERVIS injektáž zdiva chemickými látkami odpuzujícími vlhkost a zabraňujícími opětovnému vzlínání vlhkosti např. po provedení mikrovlnného vysušení.
Další účinnou technologií, o kterou jsme rozšířili portfolio našich služeb, je vysokotlaká chemická injektáž dřeva speciálně vyvinutými prostředky k hubení dřevokazného hmyzu i dřevokazných hub, a injektáž zdiva chemickými látkami, které zamezí vzlínání vlhkosti a tím zabrání opakování stejných problémů s vlhkostí v budoucnosti. Obě tyto metody fungují samozřejmě samostatně, ale mohou být velmi výhodně použity po aplikaci mikrovln. V případě snížení vlhkosti zdiva (včetně likvidace dřevomorky) mikrovlnným vysušováním, je ideální zamezit opětovnému vzlínání vlhkosti právě chemickou injektáží zdiva. Obdobně lze postupovat i v případech sanace dřeva. Doporučujeme však celý postup nejdříve konzultovat, dá se tak v některých případech předejít zbytečným nákladům při provádění sanačních prací. Kontaktujte nás s důvěrou.
 
Technická podpora, vývoj
FLORA Michal
tel.: +420 604 205 266
Praktické konzultace, realizace zakázek
SHEJBAL Roman
tel.: +420 724 343 020
Obchod, marketing
BANÝR Josef
tel.: +420 608 434 370
Více informací najdete na www.sanace-dreva.cz, www.vysusovani-zdiva.cz a našem e-shopu www.mw-shop.cz.